SPORTOVNÍ UNIE ČESKOLIPSKA, z.s.

Činnost okresní organizace je podporována z Programu III vyhlášeného MŠMT pro r. 2018