Dotace

MŮJ KLUB_přehled vyplacených dotací k 2.10.2019

ČUS Sportuj s námi 2020

Přihlašování akcí do projektu probíhá opět přes elektronickou přihlášku (formulář).

Odkaz na přihlášku:

https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska

Odkaz na přihlášku je umístěn na webu České unie sportu https://www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu https://www.cus-sportujsnami.cz

Přihláška je aktivní od 1. 11. 2019 do 30.11.2019


MŠMT na svých stránkách zveřejnilo informace k vyúčtování neinvestiční dotace z programu Můj Klub za rok 2019 a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019
http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-1