Dotace z NSA

Investiční výzva Kabina 2024
Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách investiční výzvu Kabina 2024.
https://nsa.gov.cz/nsa-vydala-dodatky-k-investicnim-vyzvam-2024/
Investiční výzvy NSA
https://nsa.gov.cz/dotace-investicni/
Investiční výzvy NSA
https://nsa.gov.cz/dotace-investicni/
Informace k investičním výzvám NSA pro rok 2024
Informace naleznete zde: https://nsa.gov.cz/rozhovor-s-predsedou-nsa-ondrejem-sebkem-o-dotacich/
MK24 - stanovení poměru snížení výše dotace
Vážení sportovní přátelé,
NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace v rámci výzvy Můj Klub 2024 https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/02/Rozhodnuti-o-stanoveni-pomeru-snizeni-vyse-dotace_MK24_2.pdf. Poměr snížení dotace je 0,98.
Prodloužení příjmů žádostí Můj Klub 2024
NSA prodloužila příjem žádostí Můj Klub 2024 do 26.1.2024 do 12:00. https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Dodatek-c.-3_Vyzva_MK24.pdf
Prodloužení příjmů žádostí Můj Klub 2024
Národní sportovní agentura dodatkem č. 2 prodloužila příjem žádostí u výzvy Můj Klub 2024 do 17.1.2024
https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Dodatek-c.-2_Vyzva_MK24.pdf.
Zároveň máme informace, že se dnes nepřiřazuje ani nesoutěžní kategorie sportovců se sportem s číselníkem 9999.. jako např. multisportovní zařízení/sport pro všechny. Včera to ještě šlo. Údajně by to dnes měli opravit.
Export z IS ČUS a import do Rejstříku sportu
NSA opět po 30.12.2023 upravila fungování hromadného nahrávání sportovců (importu) do Rejstříku sportu oproti avizovanému. Z toho důvodu jsme museli upravit v IS ČUS číselník sportu u všech sportů, tak aby bylo možné využít funkci Export rejstřík z IS ČUS pro nahraní sportovců do Rejstříku sportu. Protože excel ve formátu csv. má problém s formátem nového číselníku sportu stejně jako má problém s nulami u rodného čísla na začátku, zachovali jsme pro uživatele k využití funkci "Export Rejstřík" se stejným postupem bez nutnosti dalších úprav a formátování.
Je však nutné, stejně jako doposud, po stažení souboru z IS ČUS (formát *.csv) do počítače je třeba jej otevřít v programu Excel, uložit a teprve poté nahrát do Rejstříku sportu!
Aktuálně by měl export z IS ČUS a následný import do Rejstříku sportu fungovat.
Pro upřesnění ještě drobné doplnění: Je však nutné, stejně jako doposud, po stažení souboru z IS ČUS (formát *.csv) do počítače je třeba jej otevřít v programu Excel (formát *.csv), uložit (stále jako formát *.csv) a teprve poté nahrát do Rejstříku sportu!

Na základě dotazů zasílám ještě doplnění k této problematice.
V Informačním systému nejsou uvedeny všechny sporty jako např. letectví nebo různé druhy bojových umění. Sporty, které jsou v IS ČUS uvedeny jako jiná odvětví, tak u druhu sportu pro nahrání do Rejstříku sportu je u nich uvedena 0. Po upravě číselníku sportu NSA už musí mít každý sport svoje číslo a nelze nahrávat sportovce do Rejstříku sportu pod 0 jako jiná odvětví, jak to dříve šlo. U těchto případů je potřeba po "Export Rejstřík" v IS ČUS do csv. přepsat 0 na nové číslo patřící danému sportu viz příloha a následně uložit a nahrát do Rejstříku sportu. U bojových umění, které jsou v IS ČUS zadané jako ostatní formy bojových umění, exportuje IS ČUS s novým číslem pro nahrání do Rejstříku sportu (9999.47 - ostatní bojové formy) a pod tímto obecným názvem jsou do Rejstříku sportu nahrány. Některá bojová umění mají však svůj kód pro nahraní do Rejstříku sportu např. MMA 91.1, a pokud chcete nahrát sportovce pod přesným určením bojového sportu, pak si upravte číslo u druhu sportu stejně jako v případě jiných odvětví.

Zde je ke stažení číselník sportu NSA zaslaný 2.1.2024 Národní sportovní agenturou. Dá se však předpokládat, že se budě číselník ještě vyvíjet.
Rejstřík sportu a Dotace MK 2024
Národní sportovní agentura obnovila příjem žádostí ve Výzvě Můj Klub 2024. Ukončení příjmu žádostí je zatím stanoveno na 12. ledna.
https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/
Doporučuji žadatelům, kteří měli před výpadkem systému naimportované sportovce v Rejstříku sportu, aby si před odesláním žádosti zkontrolovali počet těchto sportovců. Vyskytlo se několik případů, kdy se výpadkem systému ukončila platnost například polovině sportovců a do žádosti by se tito sportovci nedostali.
Rejstřík sportu a Dotace MK 2024
Informace pro žadatele v programu Národní sportovní agentury: Můj klub 2024.

Jelikož nefungoval korektně Rejstřík sportu, který je nezbytnou součástí pro řádné podání žádosti v programu Můj klub 2024, je v současné době pozastaveno podávání těchto dotačních žádostí.

S uvedením:

Z technických důvodů je až do odvolání pozastaven příjem žádostí ve Výzvě 18/2023 Můj klub 2024 prostřednictvím Rejstříku sportu. Pokud bude nezbytně nutná technická odstávka delší než 24 hodin, bude toto zohledněno v termínu pro příjem žádostí. Děkujeme za pochopení.

Dále je zveřejněn dodatek č. 1 k Výzvě Můj klub 2024, který prodlužuje termín pro podání žádostí takto:

Datum a čas ukončení příjmu Žádostí: 12. 1. 2024 ve 12:00 hod

Vše najdete zde: https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/

Rejstřík sportu NSA
Vážení sportovní přátelé,
Národní sportovní agentura provedla v průběhu procesu podávání žádostí několik změn, které se významně dotýkají nahrávání sportovců do Rejstříku sportu a podávání žádostí v rámci výzvy Můj Klub 2024.

Změny se týkají hromadného nahrávaní (importu) sportovců do Rejstříku sportu. Nyní je tato funkce importu přesunuta do sekce Organizace sportu (třetí ikona zprava).

Dále NSA změnila číselník sportů pro nahrávání sportovců do Rejstříku. Po této úpravě, dle sdělení NSA, Rejstřík sportu nefunguje a NSA pracuje na jeho opravě. Údajně má být opraven a spřístupněn ve čtvrtek 21.12.2023, viz informace NSA na webových stránkách https://nsa.gov.cz/informace-k-fungovani-rejstriku-sportu/, kde najdete i informaci, jak bude nastaven převodový můstek ke starému číselníku a u jakých sportů budete muset čísla upravit.

Do této doby doporučujeme do Rejstříku sportu sportovce nenahrávat.

Nadále budeme zjišťovat informace u NSA, jak se situace s Rejstříkem sportu vyvíjí a jak se úprava číselníku dotkne nahrávání sportovců z Informačního systému ČUS.

Vyúčtování "Můj klub 2023"
Vážení sportovní přátelé,
NSA na svém webu zveřejnila informace a dokumenty k vyúčtování Výzev Můj Klub 2023 a Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví. Informace naleznete zde https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/
https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
Výzva "Můj klub 2024"
Vážení sportovní přátelé,
Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu "Můj klub 2024" https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
20. 11. 2023 od 12:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
05. 01. 2024 do 12:00 hod.

Vážení sportovní přátelé,
Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila informaci, že v souvislosti s migrací ústředních orgánu státní správy dojde do 30. 10. 2023 v rámci Národní sportovní agentury ke změně webových stránek a e-mailových adres na jednotnou státní doménu gov.cz.
Z domény agenturasport.cz dojde ke změně na doménu nsa.gov.cz, e-mailové adresy budou ve formátu jmeno.prijmeni@nsa.gov.cz.

Harmonogram migrace a jednotná pravidla pro státní domény počítají s tím, že původní domény budou funkční do roku 2030 a na subdoménu pod gov.cz budou přesměrovány.

Více informací naleznete na webu NSA zde: https://agenturasport.cz/30547-2/
Národní sportovní agentura zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023:
Výzva 11/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice pod 10 mil. Kč
Informace k vypsané výzvě zde:
https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/


Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice nad 10 mil. Kč
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/

Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/standardizovana-sportovni-infrastruktura-2023/

Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/nadregionalni-sportovni-infrastruktura-2023-vyzva-14-2023/

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.


Národní sportovní agentura dnes zveřejnila Výzvy:
Můj klub 2023 – 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/05-2023-muj-klub-2023-2-kolo/
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
13. 9. 2023 od 12:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
9. 10. 2023 do 17:00 hod.

Návod NSA na vyplnění žádosti s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů
https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2023/09/Navod-na-vyplneni-zadosti-Muj-klub-2.-kolo.pdf

Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/4-2023-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi-2-kolo/
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
13. 9. 2023 od 12:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
9. 10. 2023 do 17:00 hod.

Návod NSA na vyplnění žádosti s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů
https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2023/09/Navod-na-vyplneni-zadosti-Muj-klub-pohyb-a-zdravi-2.-kolo.pdf

Pozorně prostudujte znění Výzev a informace předejte o vypsaní Výzev hlavně těm SK a TJ, které jsou dle Výzvy oprávnění žadatelé, tj. ti, co podali nebo odeslali žádost v prvním kole, ale z důvodu administrativní chyby byli vyřazeni.