O nás

Dne 2.12.1997 se konala valná hromada někdejšího Okresního svazu tělesné výchovy se sídlem v České Lípě. Tato valná hromada schválila nové stanovy, které byly následně zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR dne 15.12.1997 pod číslem II/S-OVS/I-34443/97-R.

V nových stanovách byl kromě jiných změn také schválen nový název Sportovní unie Českolipska ( dále jen SUČ). Tehdy SUČ sdružovala tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (dále jen TJ/SK) a okresní sportovní svazy sdružené v Českém svazu tělesné výchovy, vyvíjející činnost na území okresu Česká Lípa.

Hlavní úloha SUČ byla:

a) podporovat činnost sdružených subjektů
b) vytvářet potřebné finanční podmínky pro tyto subjekty
c) spolupracovat se státními orgány okresu a orgány samosprávy obcí a měst na území okresu.

V tehdejší době měla SUČ 2 zaměstnance a metodický kabinet, ve kterém byly odborné publikace týkající se sportovních svazů a jednotlivých sportů. Na svoji činnost dostávala finanční prostředky z ČSTV Praha. Dále pak dostávala finance z vlastních zdrojů ČSTV ( ze SAZKY ) a „státní“ peníze, které rozdělovala do jednotlivých TJ/SK. Později ČSTV „přišel“ o SAZKU. Následovala výměna vedení v Praze a přejmenování ČSTV na ČUS (Česká unie sportu). Na Valné hromadě ČUS v roce 2013 byly schváleny nové stanovy, které „vyřadily“ okresní články z organizační struktury ČUS. Státní finance byly směřovány do jednotlivých svazů a ty je dále posílaly (nebo neposílaly) prostřednictvím TJ/SK do jednotlivých oddílů. Nastal problém s administrací těchto financí, a tak vznikl projekt Servisních center Sportu, které pomáhají TJ/SK. V České republice přestala být ČUS nejvyšším orgánem tělovýchovy a sportu a stal se jím Český olympijský výbor. V současné době je situace taková, že pro zastupování zájmu TJ/SK sdružených v okrese Česká Lípa obdržela Sportovní unie Českolipska licenci. SUČ také jménem ČUS každoročně provádí statistiku členů TJ/SK, pasport majetku TJ/SK a zjišťuje formou Výkazu o majetku a Výkazu příjmů a výdajů hospodaření TJ/SK.

SUČ se přestěhovala do ulice Žižkova 231/1. Na svoji činnost dostává účelové finance z ČUS, dalším možným zdrojem je Liberecký kraj, kde se nám daří se střídavými úspěchy. SUČ nemá žádné zaměstnance a služby pro TJ/SK poskytuje po předchozí telefonické dohodě s předsedou. Jaký bude další osud SUČ? Budou-li nás potřebovat TJ/SK, budou muset také přispět. V současné době přispívají 1,- Kč za 1 člena. Tyto finance ovšem následně SUČ přeposílá do Prahy na ČUS, aby ČUS mohla požádat stát o finance pro SUČ, musí SUČ tyto peníze poslat.

Ing. Milan Hornych
Předseda